Ledare och funktionärer

Här du kontaktuppgifter till ledare och funktionärer i vår kår.

Foto saknas

Anna-Lena Svensson

Vice ordförande Scoutledare
E-post: orkensscoutkar@gmail.com
Telefon:
0474-32013

Har hand om möten, praktiska saker.